Bitcoin ผ่านด่าน 13,000 ดอลลาร์แล้ว มูลค่ารวมตอนนี้เทียบเท่าบริษัท Top 20 ของดัชนี S&P 500

ผ่านไปไม่ถึง 24 ชั่วโมง นับจากด่าน 12,000 ดอลลาร์ เมื่อคืนนี้ราคา Bitcoin ก็ทำสถิติใหม่สู่ 13,000 ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อย โดยมีราคาล่าสุดอยู่ที่ 13,270 ดอลลาร์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% นับจากช่วงเช้าที่ผ่านมา

ข้อมูลที่น่าสนใจคือราคา Bitcoin อ้างอิงจาก CoinMarketCap.com ซึ่งแสดงราคาซื้อขาย Bitcoin ทั่วโลกพบว่าราคาซื้อขายในเกาหลีใต้ทั้ง Bithumb, Coinone และ Korbit ให้ราคาสูงถึงกว่า 16,000 ดอลลาร์แล้ว

มูลค่า Bitcoin รวมทั้งตลาดตอนนี้อยู่ที่ 222,000 ล้านดอลลาร์ หากเทียบเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น ก็ใหญ่ระดับบริษัท 20 อันดับแรกของดัชนี S&P 500 แล้ว

ที่มา: Coindesk และ CNBC

alt="Bitcoin"

Topics: 


Source: Blognone

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *