Steam ประกาศหยุดรับการจ่ายเงินด้วย Bitcoin บอกราคาผันผวนมาก

Steam ประกาศหยุดรับจ่ายเงินด้วย Bitcoin มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นมาก และราคา Bitcoin ที่มีความผันผวนสูง

ตัวเลขที่ Steam ยกตัวอย่างมากแสดงเช่นค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินผ่าน Bitcoin ตอนนี้สูงถึง 20 ดอลลาร์ เทียบกับตอนที่ Steam ประกาศรับจ่ายเงินด้วย Bitcoin ซึ่งอยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และส่งผลให้ราคาเกมที่จ่ายด้วย Bitcoin แพงขึ้นแบบไม่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ราคา Bitcoin ที่ผันผวนสูง ในบางวันขึ้นลงมากกว่า 25% ก็ทำให้ลูกค้าที่จ่ายเงินด้วย Bitcoin พบปัญหาต้องจ่ายเงินให้ทันตามช่วงเวลา ไม่อย่างนั้นมูลค่าที่ต้องชำระอาจเปลี่ยนไปมาก

จากปัญหาดังกล่าว Steam จึงตัดสินใจหยุดการจ่ายเงินด้วย Bitcoin ไปก่อน จนกว่าจะหาวิธีการที่เหมาะสมกว่านี้ได้ จึงจะพิจารณาอีกครั้ง

ที่มา: Steam

alt="Steam"


Source: Blognone

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *