Nokia เซ็นสัญญาสิทธิบัตรร่วมกับ Xiaomi เน้นเทคโนโลยีเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล

Nokia ประกาศความร่วมมือกับ Xiaomi ด้านสิทธิบัตร โดยจะมีทั้ง Xiaomi ซื้อสิทธิบัตรจาก Nokia และเซ็นสัญญาคุ้มครองการใช้งานสิทธิบัตรด้าน cellular ร่วมกัน

ทั้งสองบริษัทยังจะร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูล, ใช้งานชิปประมวลผลเครือข่ายตัวใหม่ Nokia FP4 และในอนาคตอาจจะร่วมกันทำเรื่องใหม่ๆ อย่าง IoT, AR, VR, AI อีกด้วย

ในช่วงเดียวกันยังมีข่าวอย่างไม่เป็นทางการจากฝั่งจีน ว่า Nokia จะนำชิป Surge S1 ของ Xiaomi ที่เคยใช้ใน Mi 5c ไปใช้กับมือถือแบรนด์ Nokia ในอนาคต แต่ข่าวนี้ยังไม่ได้ยืนยันในคำแถลงของ Nokia วันนี้

ที่มา – Nokia, GizmoChina

No Description

Topics: 


Source: Blognone

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *