Nintendo ประกาศหยุดให้บริการ Miiverse, Wii U Chat และ Nintendo TVii ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้

miiverse

ค่ายเกม Nintendo ประกาศว่าบริการต่างๆ เหล่านี้ Miiverse, Wii U Chat และ Nintendo TVii จะปิดตัวลงอย่างทางการในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2017 ทั้งบน Wii U และ 3DS

หลังจากวันที่ 8 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เจ้าของคอนโซลจะไม่สามารถเข้าถึง Miiverse ได้อีกต่อไป โดยผู้ใช้ Wii U จะพบรหัสข้อผิดพลาด 115-5004 ส่วนผู้ใช้ 3DS จะพบรหัสข้อผิดพลาด 015-5004 และถ้ามีการพยายามเข้าถึง Wii U Chat และ Nintendo TVii จะได้รับรหัสข้อผิดพลาด 102-2882

สำหรับบริการ Nintendo TVii เคยยุติการให้บริการในอเมริกาเหนือมาแล้วตั้งแต่ปี 2015

ที่มา – My Nintendo News
http://www.flashfly.net/wp/?p=191961


Source: Flashfly

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *