Yahoo Mail ปรับโฉมใหม่ สะอาดขึ้น โหลดเร็วขึ้น

Yahoo! ในยุคใต้ Verizon เริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเริ่มจากผลิตภัณฑ์หลักอย่าง Yahoo Mail ที่ประกาศปรับหน้าตาใหม่ทั้งหมด โดยมีหน้าตาสะอาดขึ้นและทำงานรวดเร็วขึ้น ซึ่งระบุว่าได้ลดจำนวน JavaScript และ CSS ลงถึง 50% และสามารถปรับแต่งธีมสีสันในกล่องขาเข้าได้

ลูกเล่นหนึ่งที่ Yahoo Mail นำเสนอคือหมวดการแสดงรวมเฉพาะรูปภาพ, เอกสารไฟล์แนบ ที่มีอยู่ในกล่องอีเมล ซึ่งรูปแบบดังกล่าวอาจจะสะดวกกับผู้ใช้งานบางกลุ่ม ในการค้นหาสิ่งที่ต้องการมากขึ้น

นอกจากนี้ Yahoo Mail ยังปรับปรุงระบบอีเมลไม่มีโฆษณา มาใช้ชื่อใหม่ว่า Yahoo Mail Pro คิดค่าบริการ 34.99 ดอลลาร์ต่อปี หรือจ่ายรายเดือนๆ ละ 3.49 ดอลลาร์

ที่มา: TechCrunch

alt="Yahoo Mail"

Topics: 


Source: Blognone

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *