เชียงราย-พัฒนาศักยภาพสตรีฝึกแรงงานฟรี 6 เดือน

จังหวัดเชียงราย ได้เปิดโอกาศให้ผู้หญิงทุกคน ในทุกช่วงอายุได้เข้ามาฝึกอบรมอาชีพ ฟรี ใน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก การโรงแรม การจัดการสำนักงาน โภชนาการ การตัดเย็บเสื้อผ้า และเสริมสวยสตรี ซึ่งการฝึกอาชีพให้กับผู้หญิงทุกคนนั้นจะเน้นที่การสอนที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริงเมื่อผ่านการอบรมไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของผู้หญิงทุกคนให้สามารถทำงานได้ทันทีและเป็นแรงงานที่มีฝีมือที่ดี
Source: krobkruakao-LifeStyle

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *